Hållbarhet är mer än bara en trend

En helhjärtad satsning för en bättre framtid

På Kukkolaforsen är hållbarhet inte bara en trendig fras, det är en livsstil och ett arv som genomsyrar varje aspekt av verksamheten. Vi baserar vårt arbete på Brundtlandskommissionens definition av social hållbarhet, vilket innebär att vi vill tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Dessutom är FN:s globala mål för hållbar utveckling en viktig referenspunkt för oss när vi formar vår hållbarhetsstrategi. Vi strävar inte bara efter att vara ekonomiskt framgångsrika idag utan även att lämna över en blomstrande och välmående verksamhet till kommande generationer.

För att uppnå detta har vi delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre huvudområden: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Denna strategi är inte bara en önskan utan en praktisk vägledning som vi följer i vårt dagliga arbete.

Ekonomisk hållbarhet

är en grundpelare för vår verksamhet. Vi ser till att vara ekonomiskt ansvarstagande genom att arbeta resurseffektivt, följa lagar och förordningar samt upprätthålla goda relationer med våra leverantörer. Genom att säkra vår ekonomiska ställning idag kan vi garantera att vi är en stabil och pålitlig partner för både våra ägare och våra kunder imorgon.

Social hållbarhet

är en viktig del av vår identitet. Vi tror på mångfald, jämställdhet och inkludering. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier och strävar efter att vara en förebild för social rättvisa och jämlikhet.

Ekologisk hållbarhet

är en självklarhet för oss, särskilt med tanke på den unika naturmiljö vi är en del av. Vi tar vårt ansvar för att bevara och skydda miljön på allvar. Genom att använda förnybar energi, minska vårt ekologiska fotavtryck och främja biologisk mångfald arbetar vi för att säkerställa att vår verksamhet inte bara är en del av naturen utan också dess beskyddare.

Men vårt arbete stannar inte där. Vi strävar efter att vara en positiv kraft i vårt lokalsamhälle genom att stödja lokala föreningar, anställa lokala invånare och samarbeta med andra företag och organisationer på orten. Vi ser det som vår plikt att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle för att säkerställa en ljus framtid för alla.

Dessutom är vi engagerade i att sprida kunskap och medvetenhet om hållbarhet både inom vår verksamhet och till våra gäster. Vi tror att utbildning och medvetenhet är nyckeln till förändring och strävar efter att vara en resurs för både nuvarande och framtida generationer som strävar efter en mer hållbar framtid.

På Kukkolaforsen är hållbarhet inte bara en strategi, det är vår passion och vår vision för framtiden. Vi är fast beslutna att göra vår del för att lämna över en värld som är bättre och mer hållbar än den vi fick ärva.

Forsränning i Kukkolaforsen

Think global, act local

Think global, act local. Ibland är det stort att få känna sig liten och ödmjukt låta sig förföras av omgivningen. Som här i Kukkolaforsen. Det första som möter dig är ljudet av den brusande, mäktiga forsen – alltid närvarande, alltid en självklar del av helheten. Ta dig tid, stanna upp och bara lyssna. Och betänk, att här har älven och forsen brusat i tusentals år – rik och mäktig, en generös gåva från moder natur, som ännu i denna dag slösar ymnigt med ovärderliga tillgångar. Ja, ta bara synintrycket av den sköna vitskummande älven, där den på väg mot Bottenviken passerar Kukkolaforsen med Sverige och Finland på var sin sida. Sedan har vi fiskarna, siken och laxen. Och traditionerna, maten och bastubadandet, alla med stark anknytning till älven. För oss är det lokala viktigt på så många plan samtidigt som det globala påverkar oss stort.

Se mer av vårt utbud här

gammal bild på en pata i torneälven
Tornedalsk kulturhistoria

Historien om Kukkolaforsen

Vår historia sträcker sig långt tillbaka och är väldigt viktigt för oss. Tornedalens och Kukkolas historia går inte att berätta utan att prata om människorna, fisket och älven. Den rika, mäktiga älven var och är en självklar del av livet och försörjningen.

Hotell

Vi erbjuder olika typer av logimöjlighet på Kukkolaforsen. Njut av våra bekväma och charmiga hotellrum, stuglägenheter eller sviter, alla med utsikt över Torne älv. När du bor hos oss ingår alltid bastu och du bor harmonin i naturen, atmosfären och kulturen som finns här i Tornedalen.

Restaurang

Smakupplevelser vid forsens brus!