Kulturhistoria

Guidning i Kukkolaforsen kulturområde

Varaktighet: 1 h
Gruppstorlek: Max 50 pers.
Säsong: Året runt

Guidad tur

Tornedalens och Kukkolas historia går inte att berätta utan att prata om fisket. Den rika, mäktiga älven var och är en självklar del av livet och försörjningen. De klassiska, tjärade forsbåtarna och unika fångstmetoder är utvecklade efter lokala förutsättningar.

Passa på att uppleva en guidad tur, med spännande historia.
Under guidade turen besöker vi kulturområdet med klocktornet, fiskebodar, halstringsboda, sågen, och fiskemuseet. Även möjlighet att besöka bastubyn där vi har flera olika slags bastun och ett bastumuseum.

Kulturbyn

Fisket vid Kukkolaforsen, med anor från 1200-talet, har under många århundraden varit av stor betydelse för ortens befolkning. Än idag bedrivs sikfiske med håv från båtar och Pator.

Fram till slutet av 1950-talet var lax den fisk som hade störst betydelse, men eftersom tillgången på lax har minskat drastiskt är det idag mest sik som håvas.

Intill forsen byggdes ett flertal fiskebodar i vilka fiskarna förvarade sina redskap. Idag finns sex av dessa bodar kvar, alla i varierande ålder. Det finns ett tornur från 1887. Det har använts för att hålla reda på fiskelagens olika fångsttider i forsen. Dessutom uppfördes kontor, isbod och en bod för halstring m m. På området finns det även två kvarnar, den nedre uppförd kring 1840 och den övre från 1850-talet. Till kvarnarna hörde bland annat även sågar och ett virkesmagasin.

1987 öppnades Fiskemuseet, som ger en bild av Torneälvens fiske och bosättningshistoria genom tiderna.

Fler aktiviteter

För kropp och knopp

Bastuäventyr

På Kukkolaforsen kan du njuta av flera olika typer av bastubad i en naturlig miljö.
Ta med handuken
Bastuäventyr

Ta mé handduken

Upplev Kukkolaforsens härliga bastur
Det unika fisket

Sikfesten

Sikfiske i Kukkolaforsen är inte vilket fiske som helst. Här används en metod, med långskaftad håv, som har anor från 1500-talet.