Tornedalen

Kukkolaforsen i Tornedalen

Invid Torne älv, precis vid gränsen till Finland och dryga milen norrut från Haparanda, hittar du Kukkolaforsen. En liten by i Tornedalen som både har en egen kultur och det egna språket meänkieli. Kukkolaforsen är med sitt spektakulära läge något utöver det vanliga. Här upplever du en genuin kulturmiljö med fiskebodar, halstringsbodar, fiskemuseum och vattendrivna kvarnar. Här bedrivs ett unikt håvfiske enligt uråldriga metoder. Boendet vid den brusande forsen tillsammans med den levande bastu- och matkulturen och det anrika fisket utgör tillsammans vår själ.

Välkommen att uppleva denna plats tillsammans med oss.

Platsen och kulturen

Tornedalen är en geografisk och kulturell region som sträcker sig över den norra delen av Sverige och den västra delen av Finland. Det mest karakteristiska draget är närheten till Torneälven, som fungerar som naturlig gräns mellan länderna i området. Tornedalen har en rik historia med spår av mänsklig bosättning som går långt tillbaka. Området har varit viktigt för handel och kulturellt utbyte mellan öst och väst. Tornedalen erbjuder en vacker och mångsidig natur med älvar, skogar och fjäll. Det är känt för sin rena och ogenerade natur, vilket gör det till en attraktiv plats för naturälskare och friluftsentusiaster. Haparanda i Sverige och Tornio i Finland är två städer som ligger vid Torneälvens mynning och delar en gemensam historia och kultur. Dessa städer är exempel på det gränsöverskridande samarbetet och utvecklingen i regionen. Tornedalen en region med en unik kulturell identitet och en fascinerande historia som är rotad i dess geografiska läge och gränsöverskridande karaktär.

Språket

Meänkieli, eller tornedalsfinska, är ett speciellt språk som talas i området. Det är erkänt som ett minoritetsspråk i Sverige. Språket har influenser från både svenska och finska och återspeglar den historiska och kulturella sammansmältningen i regionen. Meänkieli, även känt som tornedalsfinska, är ett språk som talas i Tornedalen. Det är en variant av finska och har utvecklats i en unik miljö där finska och svenska kulturer möts. Meänkieli har sitt ursprung i finskan och har utvecklats i Tornedalen över tid. Språket har påverkats av den svenska kulturen och har utvecklats till en egen variant med unika drag. Meänkieli är erkänt som ett minoritetsspråk i Sverige, vilket innebär att det finns stöd och skydd för dess bevarande och användning. Språket är en viktig del av den tornedalska kulturen och identiteten. Det används i vardagliga sammanhang, i sång och musik, och det har en central roll i bevarandet av det kulturella arvet i regionen. Att bevara och främja Meänkieli är viktigt för att upprätthålla den kulturella mångfalden i Tornedalen och för att säkerställa att språket överlever och utvecklas över tid.

 

Interiör av BYA-bastun

Tornedalens Terroir

Terroir är en term som ursprungligen används inom vinodling och syftar på det unika samspel som sker mellan klimat, jordmån, topografi och mänskliga metoder som påverkar odling och kvaliteten på produkter från en specifik region. Tornedalens terroir referera till de specifika geografiska och klimatiska förhållandena i Tornedalen som påverkar odlingen och produktionen av livsmedel och andra produkter här. Tornedalen kännetecknas av sina speciella naturförhållanden, inklusive närheten till Torneälven och närvaron av skogar och fjäll. Det arktiska klimatet i Tornedalen med kalla vintrar och relativt korta somrar med midnattssol påverkar vilka grödor som trivs och vilka metoder som är mest framgångsrika för odling. Variationer i jordmånens sammansättning i olika delar av Tornedalen påverkar växternas näringsinnehåll och smakprofil. Mänskliga metoder och lokala traditioner för jordbruk och livsmedelsproduktion spelar också en viktig roll och bidrar till terroiren i Tornedalen.

Gränsen

Det är så nära till andra sidan, ibland inte mer än ett stenkast, ibland så grunt att man kan vada över på grynnorna om det är lågvatten. Ändå är det ett annat land där, på andra sidan Torne älv: Finland, som i drygt hundra år tillhörde Ryssland. Gränslandet i Tornedalen brukar beskrivas som världens fredligaste. Inte desto mindre är dess historia väl så dramatisk. Skönt är det idag, att lugnet och friden sedan länge vilar över bygden.

Det var stökigt i Europa i början av 1800-talet. Frankrike med Napoleon i spetsen, allierad med Ryssland, var i luven på England, som i sin tur hade stöd av Sverige/ Finland. Det blev för mycket för ryssarna, som marscherade in i Finland och 1808-1809-års krig var ett faktum. Hela Finland och kustlandet i norra Sverige, ner till Umeå, var ockuperat av ryska trupper. När freden till sist förhandlades i Fredrikshamn och Sverige förlorade Finland till Ryssland, fick den nya gränsdragningen förödande konsekvenser, inte minst här i Tornedalen.

Man tvistade länge om var gränsen skulle gå och in i det sista stod valet mellan Kalix och Kemi älv. Till slut drogs gränsen istället vid Torne älv, med beslutet att Torneå stad skulle ligga öster om gränsen. I ett slag var hela livet förändrat för människorna i Tornedalen. Älven, som sedan århundraden bundit samman byar och släkten, markerade nu en gräns som klöv bygden i två delar. Visserligen var gränsen öppen, med fria passager och befolkningen fick god tid på sig att välja på vilken sida man ville bo. Redan då pratade man om världens fredligaste gräns.

Sikhalstring i Kukkola

I Kukkola har man på båda sidor om gränsen halstrat sik sedan lång tid tillbaka. Riktigt hur länge är det ingen som vet. Det påstås att det halstrats sik här i 1000 år. I Olau Magnus “Carta Marina” kan man se bilder på trä etsningar från Tronedalen där det ser ut som halstrad sig. Olau Magnus resa gjordes på 1500-talet och hur det än är med hur gammal halstringstraditioinen är, är vi i alla fall mycket stolta över att få förvalta den. I filmen här ovan kan du lära dig hur vi gör här i Kukkola när vi tillagar halstrad sik!

Byn Kukkola

Kukkola är en lång-smal by invid Torneälven. Bygden är känd för sin vackra och orörda natur. Kukkola och området runt Kukkolaforsen har en lång historia, och byn har varit en central plats för människors liv och försörjning under århundradena. Historiskt sett har forsens kraftiga strömmar använts för att driva kvarnar och andra anläggningar. Lax- och sikfiske är en viktig del av byns historia och nutid. Människor från både Sverige och Finland samlas vid Kukkolaforsen, särskilt under fiskens lekperiod, för att delta i det traditionella håv-fisket. Kukkola är en plats där lokala traditioner och kultur uppmärksammas och bevaras. Det arrangeras olika kulturella evenemang och festivaler. Eftersom byn ligger nära gränsen mellan Sverige och Finland representerar Kukkola också ett exempel på gränsöverskridande samarbete och gemenskap. Människor från båda sidor av gränsen samlas här för att dela gemensamma traditioner och njuta av den unika atmosfären vid Kukkolaforsen.

Kukkolaforsen

Fisket

Tornedalens och Kukkolas historia går inte att berätta utan att prata om fisket. Den rika, mäktiga älven var och är en självklar del av livet och försörjningen. De klassiska, tjärade forsbåtarna och unika fångstmetoder med långskaftad håv är utvecklade efter lokala förutsättningar. Egentligen är hela platsen runt Kukkolaforsen som ett levande friluftsmuseum med stark anknytning till älven. Den väldiga fiskepatan som kaxigt kliver rätt ut i strida forsen, med orädda håvare som vådligt kliver omkring på träkonstruktionen, dominerar synintrycket från stranden sommartid. Precis så har det sett ut just här sedan urminnes tider. Patafisket är noga reglerat sedan Gustav III tid, på 1700-talet. Förr i tiden var Laxen den mest betydande fisken men idag är det snarare Siken som framförallt sammankopplas med Kukkolaforsen. Men här finns också gott om harr, öring, gädda och abborre. Och nätting, eller flodnejonöga som den också heter, en liten urvarelse som lever på älvens botten.

Midnattssol

är ett fenomen som inträffar under sommarhalvåret. Det innebär att solen förblir synlig dygnet runt, vilket ger konstant dagsljus även under natten. Fenomenet inträffar på grund av jordens axel är lutad i förhållande till dess omloppsbana runt solen. Detta skapar årstider när olika delar av jorden får olika mängder solljus vid olika tider på året. Midnattssol är mest framträdande i de geografiska polarområdena, nära Nordpolen och Sydpolen. Dessa områden upplever extrema variationer i solljus under året, från mörka polarnätter till ljusa sommarnätter. I de norra delarna av polcirkeln inträffar midnattssolen runt sommarsolståndet. Midnattssolen kan påverka människors sömnmönster och ge en extra känsla av energi. Det påverkar också naturen genom att ge optimala ljusförhållanden för växt-tillväxt och ökad aktivitet hos vilda djur. Midnattssol är en unik och fascinerande upplevelse som drar till sig många besökare. Den konstanta dagen ger en speciell atmosfär och möjligheter för olika aktiviteter under ljust dygn.

Northern light in Kukkola

Norrsken

även känt som aurora borealis, är ett naturligt fenomen som är synligt nära de magnetiska polerna under vintermånaderna. Det uppstår när laddade partiklar från solvinden interagerar med jordens magnetosfär och atmosfär. Jordens magnetosfär är det område som skapas av jordens magnetfält och som skyddar planeten från solvinden. Solvinden är en ström av laddade partiklar, huvudsakligen elektroner och protoner, som strömmar från solen ut i rymden. När solvinden når jorden, skapas en interaktion med jordens magnetosfär. När laddade partiklar i solvinden kommer in i magnetosfären, accelereras de längs de magnetiska polerna. När dessa laddade partiklar kolliderar med atomer och molekyler i jordens atmosfär ökar energin hos partiklarna och får dem att gå upp till högre energinivåer. När partiklarna återgår till sina normala energinivåer, avger de den överskottsenergi de har absorberat i form av ljus. Färgen på norrskenet beror på vilka gaser som är inblandade och på vilken höjd i atmosfären ljuset genereras. Syre kan producera grönt eller rött ljus, medan kväve kan bidra till lila, rosa eller rött ljus.

Se mer av vårt utbud här

Rafting in Kukkolaforsen

Aktiviteter

Upptäck våra aktiviteter som vi erbjuder. Vissa är säsongsbundna.

Hotell

Vi erbjuder olika typer av logimöjlighet på Kukkolaforsen. Njut av våra bekväma och charmiga hotellrum, stuglägenheter eller sviter, alla med utsikt över Torne älv. När du bor hos oss ingår alltid bastu och du bor harmonin i naturen, atmosfären och kulturen som finns här i Tornedalen.

Restaurang

Smakupplevelser vid forsens brus!