Kulturhistoria

På Kukkolaforsen finns det två museum

Museum 1: Tornedalens Fiskemuseum

Museum 2: Ett levande Bastumuseum

Kulturhistoria: berättelser om människan, livet och fiskens betydelse för bygden

Tornedalens Fiskemuseums utställning handlar om fisken och människa i Tornedalen. Fisket har genom tiderna spelat en viktig roll för människorna i Tornedalen – som föda och inkomstkälla, och också som en del av kulturen.

Museet består av olika rum:
I FISKARNAS VÄRLD – I Torneälvens avrinningsområde simmar många olika fiskarter. Här kan du se 12 olika arter filmade under vattnet.
FISKEMETODER – Genom tiderna har många olika fiskemetoder och redskap använts för att fånga fisk. Uppfinningsrikedomen har varit stor och man har använt allt från enkla spön till stora och komplicerade pator.
MÄNNISKAN OCH FISKEN I TORNEDALEN – Fisken har färgat livet i älvdalen på många olika sätt. Att fiska kan vara avkoppling eller ge försörjning. Runt fisket anordnas festligheter, tävlingar och ritualer – sikfest, laxfestival, spöfisketävlingar, pimpeltävlingar o.s.v.

Ett levande Bastumuseum

På bastumuseet i Kukkolaforsen väntar ny kunskap om bastukulturens utveckling genom tiderna. Här får man besöka olika typer av bastur med historisk anknytning, lära om bastubadandets postitiva hälsoeffekter och veta allt om hur man bäst genomför ett bastubad. Och det handlar inte om att elda kaminen glödgande het och tävla om vem som står ut längst. Nej, den typen av bastubad har inget med välbefinnande att göra och kan dessutom vara rent hälsovådligt. Den rekommenderade temperaturen är 65-70 grader. Då kan man bada länge och må gott, hela tiden.

Fler aktiviteter

För kropp och knopp

Bastuäventyr

På Kukkolaforsen kan du njuta av flera olika typer av bastubad i en naturlig miljö.
Sikhåvning i Kukkolaforsen
Fiske

Håvfiske

Fisket vid Kukkolaforsen har under många århundraden varit av stor betydelse för ortens befolkning. Än idag bedrivs sikfiske med håv från båtar och bryggor.
Temadag juni

Nationalbastudagen

Den andra lördagen i juni varje år firas Nationalbastudagen tillsammans med Svenska Bastuakademien.