Håvfiske i Kukkolaforsen

Håvfisket vid Kukkolaforsen har under många århundraden varit av stor betydelse för ortens befolkning

Sikhåvning i Kukkolaforsen

Varaktighet: 1 h
Gruppstorlek: Max 4 pers per timme.
Säsong: juni-sep
Pris: 695 Sek

Än idag bedrivs sikfiske med håv från båtar och bryggor.

Fram till slutet av 1500-talet, var lax den fisk som hade störst betydelse, men eftersom tillgången på lax har minskat drastiskt är det idag särskilt sik som håvas.

Intill forsen byggdes ett flertal fiskebodar i vilka fiskemännen förvarar sina redskap. Idag finns sex av dessa bodar kvar, alla i varierande ålder.

Dessutom uppfördes kontor, iskällare och en boda för sikhalstring mm. På området finns två kvarnar, den nedre uppförd kring 1840 och den övre från 1850-talet.

Sikfiske i Kukkolaforsen är inte vilket fiske som helst. Här används en metod, med långskaftad håv, som har anor från 1500-talet. Metoden är också unik geografiskt sett. Metoden finns bara i Östra Norrbotten och i Amazonfloden i Brasilien.

Du har möjlighet att prova på det unika fisket. Vi tillhandahålla håv, plats och instruktör. Dessutom får du behålla all fisk du får under den timma du håvar. Håvning pågår normalt från början av juni till mitten av september.

 

Se även

Det unika fisket

Sikfesten

Sikfiske i Kukkolaforsen är inte vilket fiske som helst. Här används en metod, med långskaftad håv, som har anor från 1500-talet.
Hole in one

Golf

18-håls golfparadis som sträcker sig över gränsen mellan Finland och Sverige längs det fridfulla Torneälvsdeltat
Matupplevelsen

Dinner on the river

Upplev närheten till vattnet och den brusande älven. Närmare de virvlande strömmarna i Kukkolaforsens brus kommer du inte.