Boka en guidad tur
Fiskemuseét som ligger längst bort på kulturområdet. Renoverad under vinter 2016/2017.
Kulturområdet. På bilden syns klocktornet och gamla bodar.
Om väggarna kunde tala i halstringsbodan, som är den äldsta byggnaden på området.
Kulturbyn. Klocktonet från 1888.
Sikhåvarstatyn, vinter. Statyn är skissad av Margot Sehlstedt-Persson och utförd av smeden Erik Vargtand.
Fiskemuseét berättar hur de trådsmala båtarna färdades och siken lekte.
Naturbruksgymnasiet på guidad tur, här i gamsla sågen.
Kulturbyn en vinterdag i februari

Tornedalens och Kukkolas historia går inte att berätta utan att prata om fisket. Den rika, mäktiga älven var och är en självklar del av livet och försörjningen. De klassiska, tjärade forsbåtarna och unika fångstmetoder är utvecklade efter lokala förutsättningar.

Passa på att uppleva en guidad tur, med spännande historia.
Under guidade turen besöker vi kulturområdet med klocktornet, fiskebodar, halstringsboda, sågen, och fiskemuseet. Även möjlighet att besöka bastubyn där vi har flera olika slags bastun och ett bastumuseum.

Kulturbyn

Fisket vid Kukkolaforsen, med anor från 1200-talet, har under många århundraden varit av stor betydelse för ortens befolkning. Än idag bedrivs sikfiske med håv från båtar och Pator.

Fram till slutet av 1950-talet var lax den fisk som hade störst betydelse, men eftersom tillgången på lax har minskat drastiskt är det idag enbart sik som håvas.

Intill forsen byggdes ett flertal fiskebodar i vilka fiskarna förvarade sina redskap. Idag finns sex av dessa bodar kvar, alla i varierande ålder. Det finns ett tornur från 1887. Det har använts för att hålla reda på fiskelagens olika fångsttider i forsen. Dessutom uppfördes kontor, isbod och en bod för halstring m m. På området finns det även två kvarnar, den nedre uppförd kring 1840 och den övre från 1850-talet. Till kvarnarna hörde bland annat även sågar och ett virkesmagasin.

1987 öppnades Fiskemuseet, som ger en bild av Torneälvens fiske och bosättningshistoria genom tiderna.

Varaktighet: 1 h
Gruppstorlek: Max 50 pers.
Säsong: Året runt
Pris: 1700 SEK/grupp eller 200 SEK/pers.